INŽENIRING-MONTAŽA-PROIZVODNJA
ex-yu
en
sl
ex-yu

Deponije

DUME – TRADE d.o.o., izvodi radove na deponijama, u saradnji sa klientima, nudimo jim tehničku te ekonomsku podršku u realizaciji projekta.

RADOVI NA DEPONIJAMA :

 • Izgradnja deponija
 • zatvaranje – sanacija starih deponija ( smetlišta )
 • degasifikacija deponija
 • baklje za spaljivanje deponijskog gasa ( metana )
 • ekstrakcija bio – gasa sa deponije
 • proizvodnja električne energije sa iskorištavanjem bio – gasa
 • pročistači odpadnih voda sa deponije
 • RDF postrojenja

OSTALE AKTIVNOSTI :

 • Nadzor – vršimo usluge nadzora nad izvođenjem radova
 • Projektovanje
 • Konzultanske usluge – izrada ekspertiza ( elaborata )
 • Obuča delatnika sa postrojenjima

DUME – TRADE d.o.o., je eksluzivni zastupnik firme CONVECO srl iz Brescia – Italije za prodaju i ugradnju plinskih postrojenja, na području EX – YU.